Det bästa är att frapino har lärt oss kommunicera med kaffe.

Vi är väldigt nöjda med frapinos upplägg o kvalitet på deras professionella insats. Frapinos tankesätt är lite före på marknaden, bl.a med nya maskiner och med vår företagsprofil på kaffepåsarna.

Frapino är även ett mindre företag som gör att det känns som om ni lägger mer tid på kunder och skillnaderna är otroliga om man jämför med våra tidigare erfarenheter

Prima Städ VD 
Marianna Andrikopoulou